Stillingstittel Enhet Søknadsfrist
Prosessdriver – leder- og organisasjonsutvikling NTE Holding AS Snarest
Energi-informatiker – IoT, analyse, selvlærende systemer NTE Holding AS Snarest
Prosessdriver – digital transformasjon NTE Holding AS Snarest
Prosessdriver – kompetanse og karriereutvikling NTE Holding AS Snarest
Salgssjef Privat NTE Marked AS 09.10.2016
Produkt- og Porteføljeforvalter NTE Marked AS 09.10.2016
Business Controller NTE Marked AS 09.10.2016
Service- og prosjektelektrikere NTE Elektro AS